Aktualizacja listy.

Informujemy, że na listę podstawowa wchodzą 2 pierwsze osoby z listy rezerwowej: Mateusz Nowicki i Daniel Gabryś

Publikujemy listę osób zakwalifikowanych do II części projektu praktyk zagranicznych dla informatyków. Lista zawiera nazwiska 20 osób z listy podstawowej oraz 4 z listy rezerwowej. Spotkanie informacyjne dla wszystkich 24 osób odbędzie się w sali 108 po zakończeniu roku szkolnego 26 czerwca 2020.

Prosimy pamiętać o zasadach postępowania w czasie pandemii.

 

Podsumowanie działań w projekcie "Zagraniczne doświadczenie zawodowe dla elektroników z Radomska" numer 2018-1-PL01-KA102-047899. Data rozpoczęcia: 1.11.2018, data zakończenia: 30.06.2021

DSC 0068„Młodzi informatycy z zagranicznym doświadczeniem” to najnowszy projekt realizowany przez ZSE-E w ramach programu ERASMUS+. Pierwsza grupa uczniów z 3 klas o profilu technik informatyk właśnie wróciła z dwutygodniowego stażu w Niemczech.

Stażyści pod okiem niemieckich koordynatorów doskonalili swoje kompetencje cyfrowe i językowe. Praca w grupach, w nowym środowisku w otoczeniu zróżnicowanym językowo i kulturowo była nie lada wyzwaniem dla polskich uczestników projektu. Równie istotne okazały się umiejętności społeczne, przede wszystkim te związane z przyszłą działalnością zawodową.