ZGODA

*Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka
w zakresie związanym z działaniami promującymi placówkę wykraczającymi poza prawo oświatowe, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy, prace ucznia wykonywane podczas zajęć oraz w związku z wydarzeniami związanymi z działalnością Zespołu szkół Elektryczno-Elektronicznych
w Radomsku, w których bierze udział uczeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej szkoły,
w materiałach promocyjnych Szkoły oraz w mediach (prasa, telewizja). (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dz. U z 2017 r. poz. 880, poz. 1089, poz.60 i z 2018 r. poz.60).

Informujemy także, że oceny za osiągnięcia uczniów, sprawdziany wyczytywane i podawane są do informacji tylko i wyłącznie w klasie.

Prace plastyczne i inne osiągnięcia publikowane są na terenie szkoły, na tablicach informacyjnych, na stronie internetowej szkoły, facebooku szkoły z podaniem: imię, nazwisko, klasa.

Jeżeli opiekun prawny uzna, iż godzi to w dobre imię dziecka lub nie wyraża zgody na takie działania, niezwłocznie, na piśmie prosimy o zgłoszenie tego wychowawcy klasy.

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych:  

Dane kontaktowe:

  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • tel. 504220585 - Ewelina Garwolska